slider4
جراحی بینی
slider4
کلیه جراحی های پلاستیک صورت و بدن
slider4
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
slider4
slider5
جراحی ارتوگناتیک (جراحی زیبایی فک)


اگر چه تا چندی پیش معیار انجام عمل های ارتوگناتیک فک وضعیت اکلوژن ( نحوه قرار گیری دندانها روی هم ) بود، ولیکن امروزه تصمیم گیری برای انجام چنین عمل هایی فقط بر اساس نیازهای زیبایی انجام پذیرفته و مشکلات دندانی صرف با تکنیکهای دندانی اصلاح میشود. بنابراین عمل فک تنها در صورتی انجام میگیرد که در راستای زیباتر کردن صورت فرد باشد. توجه به این نکته ضروری است که کوچک و کم حجم کردن استخوانهای صورت بدون دقت و ملاحظه کافی سبب پیری زودرس چهره و چین خوردگی و بدشکلی صورت میشود. لذا اگر در شرایط مساوی جراح بین کوچک کردن یکی از فکین یا بزرگ کردن فک دیگر مخیر باشد، غالبا تکنیک مبتنی بر بزرگ کردن بافت استخوانی یا دست کم ترکیبی از دو روش را انتخاب نموده و از کوچک کردن نادرست چهارچوب استخوانی صورت پرهیز مینماید.