slider4
جراحی بینی
slider4
کلیه جراحی های پلاستیک صورت و بدن
slider4
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
slider4
slider5
جراحی زیبایی گوش


گوشهای برجسته یا پیچ خورده یا دفورمه با عمل های زیبایی گوش قابل اصلاح هستند. این دسته اعمال بدون نیاز به بیهوشی و بصورت سرپایی انجام میپذیرند. در این روشها با برشهای مخفی در پشت گوش موقعیت غضروفها اصلاح شده و شکل گوش به حالت استتیک مطابق با معیارهای زیبایی شناختی تبدیل می گردد. در بعضی آسیب های ناشی از ضربه نیز میتوان شکل لاله گوش و غضروف آن را با عمل جراحی اصلاح نمود. ضمنا در کسانی که بطور مادرزادی فاقد تمام یا قسمتی از لاله گوش هستند به کمک غضروف ناحیه دنده لاله گوش ساخته میشود. این عمل غالبا قبل از عمل باز کردن کانال شنوایی در این افراد انجام میپذیرد.