slider4
جراحی بینی
slider4
کلیه جراحی های پلاستیک صورت و بدن
slider4
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
slider4
slider5
پروتز گونه ، فک ، صورت

در پاره ای از بیماران بعضی از قسمتهای استخوانی صورت رشد کافی نداشته و نسبت به سایرقسمتها کوچکتر یا تغییر شکل یافته هستند. در چنین شرایطی میتوان با تغییر محل استخوانها یا با استفاده از پروتز های از پیش ساخته شده این مشکل را برطرف نموده و اندازه های استخوانی را به اعداد و معیارهای زیبایی شناختی نزدیک نمود. تصمیم گیری در مورد انتخاب پروتز یا عمل استخوانی بستگی به شرایط بیمار و مقدار تغییر مورد نیاز دارد. علاوه بر پروتز های آماده موجود که انواع بسیار متنوعی داشته و برای تمام نواحی صورت طراحی شده اند، میتوان بر حسب شرایط عمل پروتز ها را تراش داده یا بطور کلی از مواد آلوپلاستیک ساخت.