slider4
جراحی بینی
slider4
کلیه جراحی های پلاستیک صورت و بدن
slider4
فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی
slider4
slider5
صفحه اصلی
دکتر باطنی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی دکتر باطنی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی دکتر باطنی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی دکتر باطنی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

به وب سایت دکتر باطنی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی خوش آمدید.

 در بررسی های متعدد و مطالعات مختلفی اثبات شده است که بیمارانی که اطلاعات کافی در مورد یک عمل جراحی دارند ، دوره پس از عمل را براحتی و با شرایط مناسبتری سپری می نمایند. هدف این وبسایت اطلاع رسانی در مورد اعمال جراحی پلاستیک و زیبائی، 

جراحی بینی

 و آشنا سازی بیماران با ویژگی ها و نکات تکنیکی این دسته اعمال است.
آمارگیری های جهانی که هر ساله توسط جامعه بین المللی جراحان پلاستیک و زیبائی صورت می پذیرد نمایانگر اقبال عمومی و رشد روز افزون این اعمال جراحی در تمام دنیاست. ملل مختلف با فرهنگها و مذاهب و شرایط اجتماعی و اقتصادی کاملا متفاوت، نسبت به اعمال جراحی زیبائی و به ویژه

جراحی بینی

، علاقه و توجه نشان میدهند. این وضعیت سبب شده است که متقاضیان اینگونه اعمال طیف وسیعی از افراد اجتماع با سطح آگاهی متفاوت را شامل شده و از سوی دیگر منجر به مداخله ناشایست پاره ای از افراد غیر حرفه ای و سودجو در این زمینه گردیده است. هدف دیگر این وبسایت روشن ساختن اذهان مراجعین عزیز و جلب توجه آنان به این نکته مهم است.
عنایت به این نکته ضروری است که امروزه زیبائی رشته علمی گسترده و منحصر به فردی محسوب میشود. برخی افراد تصور مینمایند که صرف پزشک بودن یک فرد برای مداخله در امر زیبائی کفایت می نماید ؛ یا بر این باور هستند که چنانچه پزشکی اقدامات درمانی مربوط به عضو یا دستگاهی از بدن را انجام میدهد یا اعمال جراحی درمانی قسمتی از بدن را اجرا مینماید توانائی انجام جراحی های زیبائی مربوط به آن عضو یا دستگاه بدن را دارد. این تصور انگاره ای نادرست و مربوط به زمانی است که وسعت و پیشرفت علم زیبائی به صورت فعلی نبود. در حال حاضر، زیبائی علمی جداگانه با هویت و شخصیت مستقل است. انجام تکنیکهای جراحی زیبائی به آمیزه ای از هنر و علم فوق تخصصی نیازمند است که از محدوده توانائی و مهارت همکاران رده عمومی یا متخصص خارج است. آموزش در دوره فوق تخصصی باعث ایجاد نگرش متناسب با معیارهای زیبائی شناختی گردیده وبر اساس این معیارها میتوان اعمال جراحی زیبائی را به درستی اجرا نمود.